Rejestracja

Zgłoszenia telefoniczne do Ośrodka w Zabierzowie przyjmowane są pod tel  12 285-20-29 

Zgłoszenia telefoniczne do Ośrodka w Rudawie przyjmowane są pod tel  12 283-80-91


Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami odbywa się od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Świadczenia pielęgniarskiej opieki środowiskowej udzielane są po umówieniu w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.

Informujemy również, że do pielęgniarskiej opieki środowiskowej świadczeniobiorca może zgłosić się osobiście, telefonicznie , lub być zgłoszony przez: lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarkę poz, położną poz oraz rodzinę, opiekunów i instytucje.