Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej

tlo polozna

 

 

Rudawa ul. A. Domańskiej 24

Zabierzów ul. Śląska 236

Rejestracja pacjentów do położnej POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Nasz personel:

 • Położna Renata Stopa 606–740-124
 • Położna Małgorzta Gregorczyk 606-740-218

Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne w gabinecie położnej poz i w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00. Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.

Kobieta w ciąży ma obowiązek zapisać się do położnej między 21 a 26 tygodniem ciąży.

W ramach swoich kompetencji położne udzielają świadczeń w zakresie:

 • realizacji zleceń lekarskich w gabinecie oraz w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy
 • rozpoznanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych
 • rozpoznanie problemów pięlęgnacyjnych
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej
 • udzielanie położniczych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia
 • przygotowanie do życia w rodzinie, metod planowania rodziny
 • opieki i przygotowania ciężarnej do porodu i połogu
 • opieka nad kobietą ,noworodkiem i niemowlęciem
 • opieka w chorobach i zabiegach ginekologicznych
 • opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia

Realizując świadczenia ściśle współpracujemy z lekarzem POZ, lekarzem ginekologiem, pediatrą, pielęgniarką POZ.

Położne - przydział regionów

Położna
Renata
Stopa
tel. 606 740 124

 • Gmina Zabierzów
 • Gmina Liszki
 • Gmin Czernichów

Położna
Małgorzata Gregorczyk
tel. 606 740 218

 • Gmina Zabierzów
 • Gmina Krzeszowice